Мемлекеттік тіл

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

 

1. Online сұрақ кітапшаға тестілеу жолымен азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалауға арналған тыңдалым, оқылым бөліктері, лексика-грамматикалық құрылым бойынша әзірленген тест тапсырмалары жинақталған.

2. Тест орындалу уақыты – 120 минут.

  • Тыңдалым: 20 тапсырма – 20 минут;
  • Лексика-грамматикалық құрылым: 50 тапсырма – 60 минут;
  • Оқылым: 30 тапсырма – 40 минут беріледі.

3. Әрбір тапсырма бойынша ұсынылған төрт жауап нұсқаларының дұрысын таңдау талап етіледі.

4. Төмендегі жолдарды толтырыңыз.

Тапсырушының аты-жөні:
E-mail:
Телефон нөмірі: