Диктант "Қос ішек"

Аты-жөніңіз
Мекеме аты
1. Тыңдаңыз2. Мәтінді мында жазыңыз.